O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Raportowanie błędów modułu

Dotychczas pokazywałem, jak Perl informuje mnie o błędach. A jeśli to ja chciałbym poinformować programistę o błędzie, który wystąpił w którymś z moich modułów? Mogę to zrobić na kilka sposobów. Do ich zilustrowania wykorzystam moduł Template Andy’ego Wardleya, ponieważ zawiera on wszystkie przykłady, których potrzebuję. Inne moduły mogą robić to inaczej.

Najprostszym i chyba najbardziej irytującym mnie sposobem jest ustawianie zmiennej pakietowej, którą użytkownik ma sprawdzać. Można nawet samodzielnie ustawić zmienną $! — co nie znaczy, że należy. Kiedy coś pójdzie nie tak, moduł Template ustawia zmienną $Template::ERROR:

my $tt = Template->new() || carp $Template::ERROR, "\n";

Zmienne pakietowe nie są jednak godne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required