O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 20.

Ciągła integracja

Wraz z rozbudowywaniem witryny nieubłaganie wydłuża się także czas potrzebny na wykonanie wszystkich testów funkcjonalnych. Jeżeli taka sytuacja się utrzyma, wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że przestaniemy się nimi przejmować.

Zamiast pozwolić na ziszczenie się takiego scenariusza, lepiej zautomatyzować wykonywanie testów funkcjonalnych przez konfigurację „ciągłej integracji” (ang. continuous integration) lub też serwera ciągłej integracji. W ten sposób podczas codziennej pracy nad aplikacją można wykonać tylko testy funkcjonalne dla aktualnie opracowywanej funkcjonalności, natomiast serwerowi ciągłej integracji pozostawić automatyczne wykonywanie wszystkich testów i informowanie nas o potencjalnych problemach. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required