O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.3. Weryfikacja międzynarodowych numerów telefonów

Problem

Chcemy sprawdzać poprawność międzynarodowych numerów telefonów. Numery powinny rozpoczynać się od znaku plusa, po którym ma następować kod państwa i numer planu numeracyjnego tego państwa.

Rozwiązanie

Wyrażenie regularne

 • ^\+(?:[0-9]•?){6,14}[0-9]$

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

JavaScript

function validate (phone) {
  var regex = /^\+(?:[0-9] ?){6,14}[0-9]$/;

  if (regex.test(phone)) {
    // Prawidłowy międzynarodowy numer telefonu.
  } else {
    // Nieprawidłowy międzynarodowy numer telefonu.
  }
}

Pozostałe języki programowania

Lektura „3.5. Sprawdzanie możliwości odnalezienia dopasowania w przetwarzanym łańcuchu” powinna Ci pomóc ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required